Produkter

 

Honung

Prova vår goda honung från blandade blommor och träd. Honungen är bredbar.

500 g     60 kr