Djuren på gården

Förutom ”nyttodjuren” hönsen och bina bor här även sex katter och en hund.

 
 
Lucas kastrerad golden/labbekorsning som kommer överens med de flesta.
 
 
Baghera (född 1994) Bondkatt med en hel del siames.
 
 
Gunnar, bondkatt.
 
 
Busan, norsk skogskatt
 
 
 
Couronne, siames
 
 
 
Molly, bondkatt
 
 
 
Ossan, bondkatt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments